Bệnh nhân Nguyễn Bá Hứa ở xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Bị đa ung thư bệnh viện trả về, đã mua áo quan để lo hậu sự nhưng may mắn được thầy Nho chữa khỏi | Thuốc nam gia truyền ông Lang Nho

banerrrrrrrr

logo

Phương châm hoạt động : Trung Thực - Chính Xác - Hiệu Quả

Bệnh nhân Nguyễn Bá Hứa ở xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Bị đa ung thư bệnh viện trả về, đã mua áo quan để lo hậu sự nhưng may mắn được thầy Nho chữa khỏi

0001 (2) 0001 (3)

No comments yet.

Trả lời