Bệnh nhân Nguyễn Viết Lại, sinh năm 1962. Địa chỉ: thôn Nghi Điền 3, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Bị K vòm họng, uống thuốc của thầy Nho từ tháng 10/2014. Uống 4 tháng khỏi bệnh dừng thuốc tới nay vẫn khoẻ mạnh bình thường, kiểm tra định kỳ âm tính. | Thuốc nam gia truyền ông Lang Nho

banerrrrrrrr

logo

Phương châm hoạt động : Trung Thực - Chính Xác - Hiệu Quả

Bệnh nhân Nguyễn Viết Lại, sinh năm 1962. Địa chỉ: thôn Nghi Điền 3, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Bị K vòm họng, uống thuốc của thầy Nho từ tháng 10/2014. Uống 4 tháng khỏi bệnh dừng thuốc tới nay vẫn khoẻ mạnh bình thường, kiểm tra định kỳ âm tính.

Bệnh nhân Nguyễn Viết Lại, sinh năm 1962. Địa chỉ: thôn Nghi Điền 3, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Bị K vòm họng, uống thuốc của thầy Nho từ tháng 10/2014. Uống 4 tháng khỏi bệnh dừng thuốc tới nay vẫn khoẻ mạnh bình thường, kiểm tra định kỳ âm tính.

Số điện thoại: 0979.xx.6073

 

IMG_3634

No comments yet.

Trả lời