Bệnh nhân Phùng Văn Trọng, ở TP. Hồ Chí Minh, bị ung thư gan, đa ổ gan 5-7 cm đã bị hoại tử, sơ gan giai đoạn cuối, bệnh viện trả về và đã được thầy Nho chữa khỏi từ năm 2014 | Thuốc nam gia truyền ông Lang Nho

banerrrrrrrr

logo

Phương châm hoạt động : Trung Thực - Chính Xác - Hiệu Quả

Bệnh nhân Phùng Văn Trọng, ở TP. Hồ Chí Minh, bị ung thư gan, đa ổ gan 5-7 cm đã bị hoại tử, sơ gan giai đoạn cuối, bệnh viện trả về và đã được thầy Nho chữa khỏi từ năm 2014

ádsaasdádas

No comments yet.

Trả lời