Bộ Y Tế, Sở Y Tế và các cơ quan thông tấn báo chí tặng hoa Tiến sĩ – Lương y Nguyễn Bá Nho nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02. | Thuốc nam gia truyền ông Lang Nho

banerrrrrrrr

logo

Phương châm hoạt động : Trung Thực - Chính Xác - Hiệu Quả

Bộ Y Tế, Sở Y Tế và các cơ quan thông tấn báo chí tặng hoa Tiến sĩ – Lương y Nguyễn Bá Nho nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02.

EBCB5D90-C3F2-4BCB-941E-8A63211F560502D9C12A-3D13-438B-9E07-B6C977F072D2

No comments yet.

Trả lời