Cháu Trần Minh Hiều (19 tháng tuổi), địa chỉ: Tiên Hào, Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Định. Bị khối u sau phúc mạc, khối u ác di căn lên hộp sọ, di căn lên mắt và cột sống, lắt lồi to. Gia đình khó khăn nên thầy Nho chữa miễn phí cho, mới uống 1 tháng thuốc đầu tiên, mắt đã hết lồi, bụng hết chướng, vui chơi ăn ngủ tốt và tăng được nửa cân. | Thuốc nam gia truyền ông Lang Nho

banerrrrrrrr

logo

Phương châm hoạt động : Trung Thực - Chính Xác - Hiệu Quả

Cháu Trần Minh Hiều (19 tháng tuổi), địa chỉ: Tiên Hào, Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Định. Bị khối u sau phúc mạc, khối u ác di căn lên hộp sọ, di căn lên mắt và cột sống, lắt lồi to. Gia đình khó khăn nên thầy Nho chữa miễn phí cho, mới uống 1 tháng thuốc đầu tiên, mắt đã hết lồi, bụng hết chướng, vui chơi ăn ngủ tốt và tăng được nửa cân.

bn1

No comments yet.

Trả lời