Lương y Nguyễn Bá Nho tháp tùng chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ thăm chính thức Liên Bang Nga và Cộng Hoà Belarus từ ngày 26/06 đến 01/07/2017 | Thuốc nam gia truyền ông Lang Nho

banerrrrrrrr

logo

Phương châm hoạt động : Trung Thực - Chính Xác - Hiệu Quả

Lương y Nguyễn Bá Nho tháp tùng chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ thăm chính thức Liên Bang Nga và Cộng Hoà Belarus từ ngày 26/06 đến 01/07/2017

IMG_3886

No comments yet.

Trả lời