Một số bệnh nhân đã được thầy Nho chữa khỏi bệnh | Thuốc nam gia truyền ông Lang Nho

banerrrrrrrr

logo

Phương châm hoạt động : Trung Thực - Chính Xác - Hiệu Quả

Một số bệnh nhân đã được thầy Nho chữa khỏi bệnh

Lương y Nguyễn Bá Nho chữa khỏi bệnh ung thư cho bà Đỗ Thị Khuê, ở Kiến Xương - Thái Bình

Lương y Nguyễn Bá Nho chữa khỏi bệnh ung thư cho bà Đỗ Thị Khuê, ở Kiến Xương – Thái Bình

Thầy Nho chữa khỏi bệnh cho Cụ Hảo, ở Gia Lâm - Hà Nội

Thầy Nho chữa khỏi bệnh cho Cụ Hảo, ở Gia Lâm – Hà Nội

 

No comments yet.

Trả lời