Ông Bùi Thế Tuyền (67 tuổi). Địa chỉ: xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Bị ung thư gan giai đoạn cuối, chỉ còn da bọc xương bệnh viện trả về, lấy thuốc của thầy Nho uống, sau 8 tháng đi bệnh viện kiểm tra giờ bệnh đã khỏi hoàn toàn và tăng được 7kg. | Thuốc nam gia truyền ông Lang Nho

banerrrrrrrr

logo

Phương châm hoạt động : Trung Thực - Chính Xác - Hiệu Quả

Ông Bùi Thế Tuyền (67 tuổi). Địa chỉ: xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Bị ung thư gan giai đoạn cuối, chỉ còn da bọc xương bệnh viện trả về, lấy thuốc của thầy Nho uống, sau 8 tháng đi bệnh viện kiểm tra giờ bệnh đã khỏi hoàn toàn và tăng được 7kg.

IMG_4263

No comments yet.

Trả lời