Tiến sĩ – lương y Nguyễn Bá Nho vinh dự nhận được giải thưởng cống hiến vì sự nghiệp phát triển y dược cổ truyền thế giới, được tổ chức tại London Anh Quốc (từ ngày 05/7-15/7/2018) | Thuốc nam gia truyền ông Lang Nho

banerrrrrrrr

logo

Phương châm hoạt động : Trung Thực - Chính Xác - Hiệu Quả

Tiến sĩ – lương y Nguyễn Bá Nho vinh dự nhận được giải thưởng cống hiến vì sự nghiệp phát triển y dược cổ truyền thế giới, được tổ chức tại London Anh Quốc (từ ngày 05/7-15/7/2018)

C294A138-1F18-4F2D-A82F-5CBF6EC7DE41

No comments yet.

Trả lời