Tôi Tiến sĩ – lương y Nguyễn Bá Nho, Giám đốc công ty TNHH Đông Nam Dược Sóc Sơn. Treo giải thưởng 1 TỶ đồng cho ai đưa ra được bằng chứng ( lương y Nguyễn Bá Nho mua bằng tiến sĩ 100 triệu và treo thưởng 1 TỶ đồng cho ai có bằng chứng phòng khám của lương y Nguyễn Bá Nho đã bị phạt hành chính từ 10 nghìn trở lên, từ năm 2012 đến tháng 6/2018). | Thuốc nam gia truyền ông Lang Nho

banerrrrrrrr

logo

Phương châm hoạt động : Trung Thực - Chính Xác - Hiệu Quả

Tôi Tiến sĩ – lương y Nguyễn Bá Nho, Giám đốc công ty TNHH Đông Nam Dược Sóc Sơn. Treo giải thưởng 1 TỶ đồng cho ai đưa ra được bằng chứng ( lương y Nguyễn Bá Nho mua bằng tiến sĩ 100 triệu và treo thưởng 1 TỶ đồng cho ai có bằng chứng phòng khám của lương y Nguyễn Bá Nho đã bị phạt hành chính từ 10 nghìn trở lên, từ năm 2012 đến tháng 6/2018).

No comments yet.

Trả lời